28th ALL JAPAN YOUNG KOI SHOW 2010 (JAPAN)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE!

SAKURA PRIZE 53 BU

Owner: MR.TANAICHANOK LIMPANUSORN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: HIROI KOI FARM