วัสดุกรอง

KK-2 BIO MEDIA (100LITRE)

PRICE : 3,600 THB

พู่กรองดักตะกอนขนาดเล็ก 70x12 cm

PRICE : 120 THB

พู่กรองดักตะกอนขนาดใหญ่ 100x15 cm

PRICE : 170 THB

FILTER MAT (CUBIC)

PRICE : 20,000 THB

FILTER MAT 1Mx2Mx4CM

PRICE : 2,000 THB

3DM OCTAS

PRICE : 190 THB

TOTAL : 6