สารปรับสภาพน้ำ

MINERAL PLUS 300G

PRICE : 1,300 THB

JPD MUD BOOSTER 2KG

PRICE : 1,400 THB

FISH BAC BACILLUS SP(1 KG.)

PRICE : 450 THB

SHINSUKE FILTER SAND 500g

PRICE : 1,500 THB

BACTOPLUS : FILTER START GEL 2.5 LITER

PRICE : 2,500 THB

BACTOPLUS : ACTIVATOR GEL 2.5 LITER

PRICE : 2,500 THB

TOTAL : 6