PAYMENT

1. เลือกโอนชำระเข้ามาทางบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพฯ ตามข้อมูลด้านล่าง

2. หลังจากโอนแล้ว กรุณายืนยันการชำระเงินได้ 3 วิธีตาม 2.1 - 2.3

1. ส่ง SMS ผ่านบริการของธนาคารมาที่ 081-6427525

2. แจ้งการชำระเงินโดยการกรอกข้อมูลในช่องแจ้งการชำระเงินด้านล่าง

3. โทรศัพท์เข้ามาแจ้งการชำระเงินที่ 081-6427525