อุปกรณ์เติมอากาศ

KK-AIR STICK 300

KK-AIR DIFFUSER 250 (25CM)

KK-AIR DIFFUSER 320 (32CM)

TOTAL : 3