3rd KOI MART SHINKOKAI JUNIOR KOI SHOW 2017 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 76 koi to this koi show in Khonkaen, Thailand on 6th August 2017. We won 51 prizes from the show. Among these prizes, there are 16 Major prizes, 20 Winner prizes, 7 first runner up prizes and 8 second runner up prizes the success rate is 67% from total entered koi.

GRAND CHAMPION

Owner: DONG DONGS KOI CLUB

Breeder: OYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: DONG DONGS KOI CLUB

MINI CHAMPION

Owner: MR. PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: KOIWA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BABY CHAMPION NON GOSANKE

Owner: MR. DEO SUNNITILAWAN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 35 BU

Owner: MR. SANIN TRIYANOND

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 30 BU

Owner: AKANE KOI HOUSE

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 20 BU

Owner: MR. PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE NON GOSANKE 40 BU

Owner: MR. PREM K-TOWN

Breeder: OKAYAMA MOMOTARO KOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: MR. PREM K-TOWN

BEST IN SIZE NON GOSANKE 20 BU

Owner: MR. CHAROONPUN NILDECH

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 30 BU

Owner: MR. PREM K-TOWN

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 25 BU

Owner: MR. SAMPHAN PONGPANNAKUL

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 20 BU

Owner: MR. PREECHA ORANARANKUL

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 35 BU

Owner: MR. WUTTIPORN SUPANICHU

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 25 BU

Owner: MR. TEERASIN NARINSUKSANTI

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 45 BU

Owner: AKANE KOI HOUSE

Breeder: KONDO FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 30 BU

Owner: MR. PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 20 BU

Owner: MS. PARICHA POUNGMEESRI

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: CARP AT HOME KHONKAEN

WINNER KOHAKU 35 BU

Owner: MR. WUTTIPORN SUPANICH

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 35 BU

Owner: MR. TAWIN LORPHOONPOL

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GINRIN A 35 BU

Owner: AKANE KOI HOUSE

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 30 BU

Owner: MR. PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: OYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 35 BU

Owner: MR. PADPON SIRIVETCHAPAN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 30 BU

Owner: MR. PANJASIT SRIINKAM

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOROMO 30 BU

Owner: MR. WUTTIPORN SUPANICH

Breeder: MARUSHIN KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KUMONRYU 30 BU

Owner: MR. PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARIMUJIMONO 30 BU

Owner: MR. SOMJING LOSUWANKUL

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: MR. WUTTIPORN SUPANICH

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 25 BU

Owner: MR. MANU MUSITTIMANEE

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 25 BU

Owner: MR. PASSAKORN VORAVATVIBUL

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KUMONRYU 25 BU

Owner: MR. VISSANU JITSAKDANONT

Breeder: JIROBEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 25 BU

Owner: MR. BOONCHUAY SAWONGTRAKUL

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 20 BU

Owner: MR. TERA NANTATERO

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 20 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: KOIWA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHIRO UTSURI 20 BU

Owner: MR. SITHACHAI JITCHAWALIT

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GINRIN A 20 BU

Owner: MR. SITTHIPHON TUNSATHAPORNCHAI

Breeder: SEIJURO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIMONO 20 BU

Owner: MR. S KOI TEAM

Breeder: AO AOKIYA

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER BEKKO 20 BU

Owner: MS. CHULEEGORN WONGBOONTRA

Breeder: OYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 45 BU

Owner: MR. TONIKARU PIPE

Breeder: AO AOKIYA

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 40 BU

Owner: MR. SITTHIPHON TUNSATHAPORNCHAI

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 35 BU

Owner: MR. TEERASIN NARINSUKSANTI

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 30 BU

Owner: MR. NARONG YINGYUAD

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1St RUNNER UP KAWARIMONO 30 BU

Owner: MR. KIONG TAT WONG

Breeder: MARUSAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1ST RUNNER UP SHIRO UTSURI 25 BU

Owner: MR. PREM K-TOWN

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1ST RUNNER UP SHUSUI 25 BU

Owner: MR. TAWIN LORPHOONPOL

Breeder: YAMAJU KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 40 BU

Owner: MR. SITTHIPHON TUNSATHAPORNCHAI

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GINRIN B 40 BU

Owner: MR. UDOM JIRAKAJORNRITKUL

Breeder: OKAYAMA MOMOTARO KOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI 30 BU

Owner: MR. PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHIRO UTSURI 25 BU

Owner: MR. VISSANU JITSAKDANONT

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KUMONRYU 25 BU

Owner: MR. UDOM JIRAKAJORNRITKUL

Breeder: JIROBEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHIRO UTSURI 20 BU

Owner: MR. CHAWANUT KHAIRUSMEE

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHUSUI 20 BU

Owner: MR. WIPAK SANTIWORAPON

Breeder: YAMAJYU KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GINRIN B 20 BU

Owner: MR. TAWIN LORPHOONPOL

Breeder: SEIJURO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (Sold at Koikichi auction)

Handled: KOIKICHI FISH FARM