5th ZNA EAST THAILAND YOUNG KOI SHOW 2017 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 90 koi to this koi show in Nontaburi, Thailand on 5th ZNA East Thailand Young Koi Show 2017. We won 53 prizes from the show. Among these prizes, there are 7 Major prizes, 15 Winner prizes, 17 first runner up prizes and 14 second runner up prizes the success rate is 59% from total entered koi.

BABY CHAMPION NON-GOSANKE

Owner: MR.TEERASIN NARINSUKSANTI

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE MALE 55 BU

Owner: DONG DONGS KOI CLUB

Breeder: KONDO FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE NON-GOSANKE 35 BU

Owner: MR.DEO SUNNITILAWAN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE NON-GOSANKE 35 BU

Owner: MR.PRASOBLARB LOHAWIBOONKIJ

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE GOSANKE 25 BU

Owner: PREM K TOWN

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE NON-GOSANKE 25 BU

Owner: MR.CHAROONPUN NILDECH

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE NON-GOSANKE 20 BU

Owner: MRS.PATTARAWADEE THAMNIYOM

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 65 BU

Owner: MR.GOVIT PATOOMNAKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 65 BU

Owner: MR.GOVIT PATOOMNAKUL

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HOKARI MOYOMONO & HIKARI UTSURIMONO 65 BU

Owner: DORAEMON

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HOKARI MOYOMONO & HIKARI UTSURIMONO 60 BU

Owner: MR.VICHEIN MANURANGSI

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER MALE SHOWA SANSHOKU 60 BU

Owner: MR.CHAWANUT KHAIRUSMEE

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 50 BU

Owner: MRS.PATTARAWADEE THAMNIYOM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 45 BU

Owner: MR.PANCHASIT SRIINKAM

Breeder: HOSHIKIN FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 40 BU

Owner: PW by AKANE KOI HOUSE

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: AKANE KOI HOUSE

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI & KOROMO 40 BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: KODA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 35 BU

Owner: MR.PRAYUNSAK SAPPHAISAN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI & KOROMO 35 BU

Owner: MR.PANCHASIT SRIINKAM

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.PAIBOON SUTTIPAJEEPON

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI & KOROMO 30 BU

Owner: SK 17 COLLECTION

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: K81 KOI HOUSE

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GINRIN 20 BU

Owner: MRS.PATTARAWADEE THAMNIYOM

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 65 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 55 BU

Owner: MR.MANU MUSITTIMANEE

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI & KOROMO 45 BU

Owner: MR.TONIKARU PIPE

Breeder: AOKIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TANCHO 45 BU

Owner: PW by AKANE KOI HOUSE

Breeder: KONDO FISH FARM

Dealer: AKANE KOI HOUSE

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 40 BU

Owner: MR.TEERASIN NARINSUKSANTI

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 40 BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: KODA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI & KOROMO 4O BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: OTSUKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI & KOROMO 35 BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KAWARIMONO 35 BU

Owner: MR.PRAYUNSAK SAPPHAISAN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: KOIWA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.SAMPHAN PONGPANNAKUL

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI & KOROMO 3O BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KAWARIMONO 30 BU

Owner: MR.PRASOBLARB LOHAWIBOONKIJ

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP ASAGI & SHUSUI 25 BU

Owner: CARP AT HOME

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: CARP AT HOME

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TANCHO 25 BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: OOYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI & KOROMO 2O BU

Owner: MR.PAIBOON SUTTIPAJEEPON

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KAWARIMONO 20 BU

Owner: MR.PRASOBLARB LOHAWIBOONKIJ

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 65 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: OTSUKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP MALE KOHAKU 60 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: OKAYAMA MOMOTARO KOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 55 BU

Owner: MR.PRAYUNSAK SAPPHAISAN

Breeder: OTSUKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 45 BU

Owner: PW by AKANE KOI HOUSE

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: AKANE KOI HOUSE

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI & KOROMO 4O BU

Owner: TONY TITAN

Breeder: OTSUKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KAWARIMONO 40 BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: AOKIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 35 BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI & KOROMO 35 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: MARUJYU KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 30 BU

Owner: MR.TERA NANTATERO

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHIRO UTSURI & BEKKO 30 BU

Owner: PREM K TOWN

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI & KOROMO 30 BU

Owner: MR.WICHIT SANGSUKON

Breeder: MARUJYU KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KAWARIMONO 25 BU

Owner: MR.PHEERAWIT TECHAWACHIRAMANEE

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 20 BU

Owner: PREM K TOWN

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 20 BU

Owner: MR.PAIBOON SUTTIPAJEEPON

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM