7th INTERNATIONAL JUNIOR KOI SHOW 2019 (JAPAN)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 31 koi to this koi show in Niigata, Japan on 27th April 2019. 25 Koi out of 31 won 25 prizes. Among these prizes, 3 Gold prizes, 9 Silver prize and 13 Bronze prizes the success rate is 80.64% from total entered koi.

GOLD PRIZE GOSHIKI 30 BU

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

GOLD PRIZE SHOWA SANSHOKU 21 BU

Owner: MR.PRASOBLARB LAHAWIBOONKIJ

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

GOLD PRIZE SHUSUI 18 BU

Owner: MR.MONTON TEERAKANOG

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

SILVER PRIZE GOSHIKI 36 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

SILVER PRIZE KOHAKU 33 BU

Owner: MR.VISSANU JITSAKDANONT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: OKAYAMA MOMOTAROKOI (JAPAN)

SILVER PRIZE A GINRIN 30 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: OKAYAMA MOMOTAROKOI (JAPAN)

SILVER PRIZE DOITSUGOI 27 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

SILVER PRIZE TAISHO SANSHOKU 24 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: GONJIRO FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

SILVER PRIZE SHUSUI 18 BU

Owner: MR.VISSANU JITSAKDANONT

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

SILVER PRIZE DOITSUGOI 18 BU

Owner: MR.TRAPOOM THANAPONGSAK

Breeder: SHINODA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

SILVER PRIZE SHUSUI 15 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

SILVER PRIZE A GINRIN 15 BU

Owner: MR.PONGSAKORN SIRIPAOPRADITH

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE KOHAKU 36 BU

Owner: MR.PRASOBLARB LAHAWIBOONKIJ

Breeder: TAMAURA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE KOHAKU 36 BU

Owner: MR.TRAPOOM THANAPONGSAK

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE KOHAKU 33 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: MARUYAMA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE TAISHO SANSHOKU 33 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: IKARASHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE KOHAKU 30 BU

Owner: MR.PORNSIN KRAISAKDAWAT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE TAISHO SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.ANURAK PHOCHARAJ

Breeder: OOYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE KOHAKU 27 BU

Owner: MR.PIPAT SUKPINATKUN

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE TAISHO SANSHOKU 27 BU

Owner: MR.WUTTHIPORN SUPANICH

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE TAISHO SANSHOKU 24 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE TAISHO SANSHOKU 24 BU

Owner: MR.SURANART SAWADSARASIN

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE TAISHO SANSHOKU 24 BU

Owner: MR.TRAPOOM THANAPONGSAK

Breeder: GONJIRO FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE TAISHO SANSHOKU 21 BU

Owner: MR.PRASIT WANGBOONSANG

Breeder: OOYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)

BRONZE PRIZE GOSHIKI 21 BU

Owner: MR.DEO SUNNITILAWAN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM (THAILAND)

Handled: NARITA KOI FARM (JAPAN)