15th TNPA ALL THAILAND KOI SHOW 2019 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 186 koi to this koi show in Thailand on 15th TNPA ALL THAILAND KOI SHOW 2019. We won 117 prizes from the show. Among these prizes, Our koi won 5 Champions, 7 Kokugyu, 5 Miyabi, 3 Sakura, 3 Tsubaki, 3 Botan, 37 Winner prizes, 27 first runner up prizes, 27 second runner up prizes the success rate is 62.90% from total entered koi.

MATURE CHAMPION

Owner: MR.PRAKIT ARUNSOPHA

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

ADULT CHAMPION

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BABY CHAMPION

Owner: MR.THITAT SRIYAPAI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MINI CHAMPION

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI CHAMPION

Owner: MR.APIRUK PHISUTHIKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 65 BU

Owner: MR.THAWEESOOK BOONPOKUDOM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 60 BU

Owner: MR.GOVIT PATOOMNAKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 50 BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 35 BU

Owner: MR.WUTTIWAT PONKLANG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 30 BU

Owner: MR.KOMSAN ANEK

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 25 BU

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 20 BU

Owner: MR.TRAPOOM THANAPONGSAK

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 55 BU

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: HOSHIKIN FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 50 BU

Owner: MR.SUNTI SANGWANMANON

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 35 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 25 BU

Owner: PL KOI

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 20 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 45 BU

Owner: MR.WASU PRASERTYING

Breeder: ANETTO NISHIKIGOI CLUB

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 30 BU

Owner: MR.WUTTIWAT PONKLANG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 20 BU

Owner: MR.VISSANU JITSAKDANONT

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 50 BU

Owner: MR.OLEG KALNIN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 35 BU

Owner: MR.KEVIN RAMALINGAM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 20 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BOTAN PRIZE 85 BU

Owner: MR.GARY WONG

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BOTAN PRIZE 70 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: OOYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BOTAN PRIZE 55 BU

Owner: MR.ANUPHAP KONGRATTANAPRAM

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 65 BU

Owner: MR.PANCHASIT SRIINKAM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 60 BU

Owner: MR.NUTCHAWAT MOUNGNGERN

Breeder: OTSUKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KUJAKU 60 BU

Owner: MR.VICHIAN MANURANGSRI

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIGOI 60 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: AOKIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHUSUI 60 BU

Owner: MR.SOMBOON CHOTIWATTANABHAN

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI MUJIMONO 60 BU

Owner: MR.VORRAPHOT ARJSAWANIVET

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER MALE KOHAKU 60 BU

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: HOSHIKIN FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 55 BU

Owner: MR.GOVIT PATOOMNAKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 55 BU

Owner: MR.NEUNG SOUVANNACHACK

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER A GINRIN 55 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: DAINICHI KOI FARM (NIIGATA)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHUSUI 55 BU

Owner: MR.NARONGCHAI INKAVORASETH

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER ASAGI 55 BU

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: OOYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 50 BU

Owner: MR.OLEG KALNIN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KUJAKU 50 BU

Owner: MR.GARY WONG

Breeder: MARUHIRO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER DOITSUGOI 50 BU

Owner: MR.PRAKIT ARUNSOPHA

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER A GINRIN 45 BU

Owner: MR.VEERA PATARAANANT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER B GINRIN 45 BU

Owner: MR.VEERA PATARAANANT

Breeder: AOKIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KUJAKU 40 BU

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 35 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 35 BU

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KUJAKU 35 BU

Owner: MR.KEVIN RAMALINGAM

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER A GINRIN 35 BU

Owner: MR.NOVIKOV SERGEY

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 30 BU

Owner: MR.PRASIT WANGBOONSANG

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHIRO UTSURI 30 BU

Owner: MR.PRAKIT ARUNSOPHA

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KUMONRYU 30 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHUSUI 30 BU

Owner: MR.SURANART SAWASSARASIN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 25 BU

Owner: PL KOI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: PL KOI

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 25 BU

Owner: MR.OLEG KALNIN

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER A GINRIN 25 BU

Owner: MR.PHUTTIPHAT SRINONCHEEWA

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KUMONRYU 25 BU

Owner: PL KOI

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 20 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER B GINRIN 20 BU

Owner: MR.OLEG KALNIN

Breeder: ANETTO NISHIKIGOI CLUB

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI MOYO 20 BU

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KUMONRYU 25 BU

Owner: MR.KASEM SASISECH

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI MUJIMONO 15 BU

Owner: MR.TANAES ROJSUWANNACHAI

Breeder: IKARASHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 65 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP MALE SHOWA 65 BU

Owner: MR.CHAWANUT KHAIRUSMEE

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP A GINRIN 60 BU

Owner: MR.PRAKIT ARUNSOPHA

Breeder: DAINICHI KOI FARM (TOYOTA)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 55 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: M&M KOI FARM

1st RUNNER UP SHUSUI 55 BU

Owner: MR.VICHIAN MANURANGSRI

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KUJAKU 50 BU

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: MARUHIRO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHUSUI 50 BU

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: MARUHIRO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 45 BU

Owner: MR.TEERASIN NARINSUKSANTI

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KUJAKU 45 BU

Owner: MR.KASEM SASISECH

Breeder: KANEKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TANCHO 45 BU

Owner: MR.PRAKIT ARUNSOPHA

Breeder: OTSUKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP HIKARI MOYO 45 BU

Owner: MR.SIRICHOK SAKULKARUNA

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP A GINRIN 40 BU

Owner: MR.KASEM THANARUDEEPORN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP B GINRIN 40 BU

Owner: MR.OLEG KALNIN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 35 BU

Owner: MR.VISSANU JITSAKDANONT

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: AKANE KOI HOUSE

1st RUNNER UP GOSHIKI 35 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 30 BU

Owner: MR.PIPAT SUKPINATKUN

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: PL KOI

1st RUNNER UP A GINRIN 30 BU

Owner: MR.NITITHAT SUWANNARONG

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 25 BU

Owner: MR.APITEP SAEKOW

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 25 BU

Owner: MRS.PATTARAWADEE THAMNIYOM

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP A GINRIN 25 BU

Owner: MR.FAFUEN TEMBOONKIAT

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KUMONRYU 25 BU

Owner: PL KOI

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: PL KOI

1st RUNNER UP GOSHIKI 20 BU

Owner: MR.NUTCHAWAT MOUNGNGERN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TANCHO 20 BU

Owner: MR.PONGSAKORN SIRIPAOPRADITH

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP HIKARI MOYO 20 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KUMONRYU 20 BU

Owner: MR.KITTTHIPONG ARJSAMART

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP ASAGI 20 BU

Owner: MR.ATTAPONG BENJAWATTANANONT

Breeder: OOYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 15 BU

Owner: MR.SURANART SAWASSARASIN

Breeder: MR.SURANART SAWASSARASIN

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI 60 BU

Owner: PL KOI

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: PL KOI

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 55 BU

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: HOSHIKIN FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KAWARIGOI 55 BU

Owner: MR.PRAKIT ARUNSOPHA

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 45 BU

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI 45 BU

Owner: MR.THAWEESOOK BOONPOKUDOM

Breeder: OTSUKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP A GINRIN 45 BU

Owner: MR.VEERA PATARAANANT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP B GINRIN 45 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP DOITSUGOI 45 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: SHINODA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHIRO UTSURI 40 BU

Owner: MR.KOMSAN ANEK

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI 40 BU

Owner: MR.OLEG KALNIN

Breeder: OTSUKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KUJAKU 40 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP A GINRIN 40 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: M&M KOI FARM

2nd RUNNER UP B GINRIN 40 BU

Owner: MR.SOMJING LOSUWONKUL

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 40 BU

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 35 BU

Owner: MR.SITTHACHAI JITCHAWALIT

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP B GINRIN 35 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 25 BU

Owner: MR.PAIBOON SUTTHIPAJEEPONG

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.CHATREE WONGSANE

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.KITTITUCH SANKAMLOR

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI 25 BU

Owner: PL KOI

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: PL KOI

2nd RUNNER UP KOROMO 25 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KUMONRYU 25 BU

Owner: MR.SONGSAK VIMOLRATANA

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: PL KOI

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.NAMPUNG SRITABOOT

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KAWARIGOI 20 BU

Owner: MR.BANCHONG ADULPFHOKHATHORN

Breeder: OOYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP A GINRIN 20 BU

Owner: MR.PONGSAKORN SIRIPAOPRADITH

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KUMONRYU 20 BU

Owner: MR.NUTCHAWAT MOUNGNGERN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP ASAGI 20 BU

Owner: MR.PADPON SIRIVEJCHAPHAN

Breeder: OOYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM