4th TNPA RATCHABURI YOUNG KOI SHOW 2019 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 62 kois to this koi show in Thailand on 4th TNPA RATCHABURI KOI SHOW 2019. We won 54 prizes from the show. Among these prizes, Our koi won 3 Champions, 8 Best in Size, 4 Miyabi prizes, 1 Sakura prize, 2 Tsubaki prizes, 1 Botan prize, 22 Winner prizes, 7 first runner up prizes, 6 second runner up prizes the success rate is 87% from total entered koi.

BABY CHAMPION

Owner: MR.BANCHONG ADULPFHOKHATHORN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MINI CHAMPION

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MINI CHAMPION NON GOSANKE

Owner: MR.VISSANU JITSAKDANONT

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 65 BU

Owner: MR.GOVIT PATOOMNAKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 60 BU

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: HOSHIKIN FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 55 BU

Owner: MR.GOVIT PATOOMNAKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE NON GOSANKE 55 BU

Owner: MR.NEUNG SOUVANNACHACK

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: AKANE KOI HOUSE

BEST IN SIZE 40 BU

Owner: PL KOI

Breeder: TAMAURA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: PL KOI

BEST IN SIZE 35 BU

Owner: MR.WUTTIWAT PONKLANG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 30 BU

Owner: MR.KOMSAN ANEK

Breeder: KODA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 25 BU

Owner: PL KOI

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: PL KOI

MIYABI PRIZE 45 BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 35 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 25 BU

Owner: MR.TRAPOOM THANAPONGSAK

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 20 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 35 BU

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 60 BU

Owner: MR.VICHIAN MANURANGSRI

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 40 BU

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BOTAN PRIZE 35 BU

Owner: MR.SURANART SAWASSARASIN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 65 BU

Owner: MR.THAWEESOOK BOONPOKUDOM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 65 BU

Owner: MR.PANCHASIT SRIINKAM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER MALE SHOWA SANSHOKU 65 BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: DAINICHI KOI FARM (TOYOTA)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 55 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: M&M KOI FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 50 BU

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER DOITSUGOI 50 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: SHINODA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER A GINRIN 45 BU

Owner: MR.VEERA PATARAANANT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER B GINRIN 45 BU

Owner: MR.WASU PRASERTYING

Breeder: ANETTO NISHIKIGOI CLUB

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 40 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 40 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER A GINRIN 40 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 35 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: MARUYAMA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 35 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 30 BU

Owner: MR.PRASIT WANGBOONSANG

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.KITTITUCH SANKAMLOR

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER A GINRIN 35 BU

Owner: MR.PHUTTIPHAT SRINONCHEEWA

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 25 BU

Owner: MR.WUTTIWAT PONKLANG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: PL KOI

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHIRO UTSURI 25 BU

Owner: MR.SURANART SAWASSARASIN

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 25 BU

Owner: MRS.PATTARAWADEE THAMNIYOM

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIGOI 20 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER B GINRIN 20 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: ANETTO NISHIKIGOI CLUB

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP MALE SHOWA SANSHOKU 60 BU

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: HOSHIKIN FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP B GINRIN 45 BU

Owner: MR.VEERA PATARAANANT

Breeder: AOKIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 30 BU

Owner: PL KOI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: PL KOI

1st RUNNER UP KOHAKU 25 BU

Owner: MR.KITTITUCH SANKAMLOR

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 25 BU

Owner: MR.PRAKIT ARUNSOPHA

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 50 BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP B GINRIN 45 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 35 BU

Owner: MR.THITAT SRIYAPAI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.CHANVIT SIRIPORN

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 25 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM