3rd TNPA ALL THAILAND YOUNG KOI SHOW 2020 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 138 kois to this koi show in Thailand on 3rd TNPA ALL THAILAND YOUNG KOI SHOW 2020. We won 95 prizes from the show. Among these prizes, Our koi won 3 Champions, 7 Kokugyo prizes, 3 Miyabi prizes, 4 Sakura prizes, 3 Tsubaki prizes, 2 Botan prizes, 35 Winner prizes, 24 first runner up prizes, 14 second runner up prize the success rate is 76% from total entered koi.

MATURE CHAMPION

Owner: MR.GOVIT PATOOMNAKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BABY CHAMPION

Owner: MR.TRAPOOM THANAPONGSAK

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST OF BOTAN CHAMPION

Owner: MR.SAMEER KEHIMKAR

Breeder: IWASHITA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 50 BU

Owner: MR.WALLOP TANTIWAT

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 45 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 35 BU

Owner: PL KOI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 30 BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 25 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 20 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 15 BU

Owner: MR.THITAT SRIYAPAI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 45 BU

Owner: MR.BANCHONG ADULPHOKHATHORN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 25 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 15 BU

Owner: MR.THITAT SRIYAPAI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 45 BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: AOKIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 40 BU

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 35 BU

Owner: ANDAMAN FISH CENTER

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 30 BU

Owner: MR.THITAT SRIYAPAI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 50 BU

Owner: MR.TAWIN LORPHOONPHOL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 25 BU

Owner: MRS.PATTARAWADEE THAMNIYOM

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 20 BU

Owner: MR.PANTOON KETPAN

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BOTAN PRIZE 50 BU

Owner: MR.EZHOV VIKTOR

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BOTAN PRIZE 15 BU

Owner: MR.ANURUK PHOCHARAJ

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHIRO UTSURI 60 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 60 BU

Owner: MR.PRACH SANTIWATTANA

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER MALE SHOWA SANSHOKU 60 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER MUJI 55 BU

Owner: MR.CHANWIT SUTHIPRAWAT

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER A GINRIN 50 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SYUSUI 50 BU

Owner: MR.KIRILENKO IGOR

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 45 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SYUSUI 45 BU

Owner: MR.LUBENTSOV ROMAN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 40 BU

Owner: MR.MURZIN ALEXSANDR

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIGOI 40 BU

Owner: MR.APIWAT ANUCHIANUKUL

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOROMO 40 BU

Owner: MR.WICHIT SANGSUKON

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 35 BU

Owner: MR.KITTIPHUN DANN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER B GINRIN 35 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 35 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER DOITSUGOI 35 BU

Owner: MR.KALNIN OLEG

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 30 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.TAWIN NATEEMAS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 30 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIGOI 30 BU

Owner: MR.WATTANA SUNNITHILAWARN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 30 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KUMONRYU 30 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.CHATREE WONGSANE

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIGOI 25 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER DOITSUGOI 25 BU

Owner: LOVE AND LIKE KOI

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI MOYO 25 BU

Owner: MR.METHEE BOONMEE

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KUMONRYU 25 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER A GINRIN 20 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER B GINRIN 20 BU

Owner: MR.TRAPOOM THANAPONGSAK

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI MOYO 20 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI UTSURI 20 BU

Owner: MR.THITAT SRIYAPAI

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 15 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER A GINRIN 15 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER B GINRIN 15 BU

Owner: MR.SARAT AKSARA

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 65 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP A GINRIN 65 BU

Owner: MR.PRAKIT ARUNSOPHA

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP MUJI 60 BU

Owner: MR.SIRICHOK SAKULKARUNA

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KAWARIGOI 50 BU

Owner: MR.KALNIN OLEG

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 45 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 45 BU

Owner: MR.KALNIN OLEG

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KUJAKU 45 BU

Owner: MR.KASEM SASISECH

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 40 BU

Owner: MR.SUTHIKAN PORNSIRIKUJ

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 35 BU

Owner: MR.CHINNAVIT VICHAITANAPAT

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 35 BU

Owner: MR.SUCHKOV SERGEY

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KAWARIGOI 35 BU

Owner: MR.WATTANA SUNNITHILAWARN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP DOITSUGOI 35 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 30 BU

Owner: MR.VACHIRADEJ THANVICHEND

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KUMONRYU 30 BU

Owner: MR.WUTTHIPORN SUPANICH

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 25 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP DOITSUGOI 25 BU

Owner: MR.ANUSORN TANRATTANASUWAN

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP HIKARI MOYO 25 BU

Owner: MR.METHEE BOONMEE

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 20 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.ANUSORN TANRATTANASUWAN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP HIKARI MOYO 20 BU

Owner: MR.SURANART SAWASSARASIN

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP HIKARI UTSURI 20 BU

Owner: MRS.TIPPAWAN RANGSIRIPAIBOON

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 15 BU

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP MALE SHOWA SANSHOKU 65 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP MALE TAISHO SANSHOKU 60 BU

Owner: MR.PRASIT WANGBOONSANG

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI 45 BU

Owner: MR.KALNIN OLEG

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI 40 BU

Owner: MR.WERASAK WIWATCHAIKUL

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP B GINRIN 35 BU

Owner: MR.SUCHART SRINITIWONGSAKUL

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 35 BU

Owner: MR.WATTANA SUNNITHILAWARN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP DOITSUGOI 35 BU

Owner: MR.PAIBOON SUTTIPAJEEPONG

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 30 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 30 BU

Owner: MR.SURANART SAWASSARASIN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KUMONRYU 30 BU

Owner: MR.NARIT KITPRASERDCHAI

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KUJAKU 25 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KAWARIGOI 20 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM