7th TKKG CHIANGMAI JUNIOR KOI SHOW 2020 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 85 kois to this koi show in Thailand on 7th TKKG CHIANGMAI JUNIOR KOI SHOW 2020. We won 54 prizes from the show. Among these prizes, Our koi won 4 Champions, 3 Best in Size, 23 Winner prizes, 12 first runner up prizes, 12 second runner up prizes the success rate is 63.52% from total entered koi.

NON GO-SANKE CHAMPION

Owner: DONG DONG KOI CLUB

Breeder: AOKIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

YOUNG CHAMPION NON-GOSANKE A

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BABY CHAMPION GOSANKE

Owner: YOI KOI

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BABY CHAMPION NON-GOSANKE A

Owner: MR.DANICH THANVICHEND

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE GO-SANKE A 35 BU

Owner: ANDAMAN FISH CENTER

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE GOSANKE 30 BU

Owner: DONG DONG KOI CLUB

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BABY CHAMPION NON-GOSANKE A 30 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 45 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 45 BU

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 40 BU

Owner: PL KOI

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOROMO 40 BU

Owner: MR.WICHIT SANGSUKON

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SYUSUI 40 BU

Owner: MR.PAIBOON SUTTIPAJEEPONG

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 35 BU

Owner: MR.SUCHKOV SERGEY

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 35 BU

Owner: PL KOI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER DOITSUGOI 35 BU

Owner: MR.MURZIN ALEXSANDR

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 30 BU

Owner: SURAT FISH FARM

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 30 BU

Owner: MR.TOSSRI KHOWSURAT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 30 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIMONO 30 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: SUZUSEI KOI FARM (SEIJURO)

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GINRIN A 30 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.LI CHONG JIE

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER DOITSUGOI 25 BU

Owner: MR.ANUSORN TANRATTANASUWAN

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 20 BU

Owner: MR.APICHAT SAELEE

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SYUSUI 20 BU

Owner: MR.CHANWIT CHOKKANAPITAK

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.ANUSORN TANRATTANASUWAN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI UTSURIMONO 20 BU

Owner: PL KOI

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KAWARIMONO 20 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GINRIN A 15BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 45 BU

Owner: MR.KALNIN OLEG

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 35 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.TRAPOOM THANAPONGSAK

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TANCHO 30 BU

Owner: MR.PAIBOON SUTTIPAJEEPONG

Breeder: OOYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 30 BU

Owner: MR.TRAPOOM THANAPONGSAK

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 30 BU

Owner: KOIBRAVO

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.MIKE JENPRAWIT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP DOITSUGOI 25 BU

Owner: MR.SONGSAK VIMOLRATANA

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 20 BU

Owner: MR.WUTTHIPORN SUPANICH

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP HIKARI UTSURIMONO 20 BU

Owner: MR.TRAPOOM THANAPONGSAK

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GINRIN B 20 BU

Owner: MR.TRAPOOM THANAPONGSAK

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 45 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI 35 BU

Owner: MR.SUMAIT KUNOPASWORAKUL

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 35 BU

Owner: MR.PAIBOON SUTTIPAJEEPONG

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.TRAPOOM THANAPONGSAK

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 30 BU

Owner: MR.WUTTICHAI LORVIJITR

Breeder: OOYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 30 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP GOSHIKI 30 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.APICHAT SAKUM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP DOITSUGOI 25 BU

Owner: MRS.PATTARAWADEE THAMNIYOM

Breeder: SAKAZUME KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 20 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.KAMONCHAI SIRIMANEEWAT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP HIKARI UTSURIMONO 20 BU

Owner: MR.ANURUK PHOCHARAJ

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM