8th INTERNATIONAL JUNIOR KOI SHOW 2021 (JAPAN)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 23 koi to this koi show in Japan on 24th April 2021. 17 Koi out of 23 won 20 prizes. Among these prizes, there are 4 Major prizes, 5 Gold prizes, 3 Silver prizes and 8 Bronze prizes the success rate is 73.91% from total entered koi.

KOKUGYO PRIZE 24 BU & BEST IN ENTRIES

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: OKAWA NISHIKIGOI CENTER

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BEST IN VARIETY & GOLD PRIZE KAWARIGOI 36 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: IKARASHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: IKARASHI KOI FARM

PHEONIX PRIZE & GOLD PRIZE DOITSUGOI 15 BU

Owner: MR.REWAT INTASUEB

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

GOLD PRIZE KOHAKU 30 BU

Owner: MR.SURAPOL TISTONGCAM

Breeder: MATSUE NICHIKIGOI CENTER

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

GOLD PRIZE TAISHO SANSHOKU 24 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: OOYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

GOLD PRIZE TANCHO 33 BU

Owner: MR.PITCHNARA THAMES ARAYARUNGROT

Breeder: TAMAURA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

SILVER PRIZE GOSHIKI 24 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

SILVER PRIZE B GINRIN 18 BU

Owner: MR.PONGSAKORN SIRIPAOPRADITH

Breeder: MARUSAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: MARUSAKA KOI FARM

SILVER PRIZE HIKARI MOYO 30 BU

Owner: MR.VISSANU JITSAKDANONT

Breeder: AOKI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE KOHAKU 24 BU

Owner: MR.TOSSRI KHOWSURAT

Breeder: NISHIKIGOI MIYATAKE

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE TAISHO SANSHOKU 27 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE SHOWA SANSHOKU 33 BU

Owner: MR.TOP JOB

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE SHOWA SANSHOKU 33 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE A GINRIN 15 BU

Owner: V.S.R

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE DOITSUGOI 21 BU

Owner: MR.REWAT INTASUEB

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE DOITSUGOI 21 BU

Owner: MR.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

BRONZE PRIZE TANCHO 27 BU

Owner: MR.PITCHNARA THAMES ARAYARUNGROT

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: NARITA KOI FARM

JUNIOR CHAMPION NON GOSANKE

Owner: MR.SEGSARN CHONGSOMBOONPOKA

Breeder: AOKI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM