12th SHINKOKAI ALL THAILAND KOI SHOW 2016 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 28 koi to this koi show in Bangkok, Thailand on 25th Jun 2016.We received 22 prizes from 28 koi. Among these prizes, there are GRAND CHAMPION MALE and other 6 major prizes, 9 winner, 3 First runner up and 3 Second runner up prize. Of all these prizes, the success rate is about 78% from total entered koi.

GRAND CHAMPION MALE

Owner: MR.PHAISAL SAETANG

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

YOUNG CHAMPION

Owner: MR.VIRACH PITAKANONDA

Breeder: MARUYAMA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 70BU

Owner: SHK SULTAN ABDULLAH AL QASSIME

Breeder: MIGITA FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 35BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 25BU

Owner: MR.WUTTHIPORN SUPANICH

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE 20BU

Owner: MR.METHEE BOONMEE

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BEST IN SIZE NON-GOSANKE 35BU

Owner: MR.THANADEJ SIRIWORAKUL

Breeder: KONDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SANKE OVER 80BU

Owner: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

WINNER SHOWA OVER 80BU

Owner: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

WINNER ASAGI OVER 80BU

Owner: MR.CHAIYOT PAPORN

Breeder: MARUSEI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: MR.CHAIYOT PAPORN

WINNER SANKE 80BU

Owner: MR.PANCHASIT SRIINKAM

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOROMO-GOSHIKI 60BU

Owner: SHK SULTAN ABDULLAH AL QASSIME

Breeder: IGARASHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER MALE SANKE 55BU

Owner: MR.KITTIPONG ARJSAMAT

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER MALE SANKE 50BU

Owner: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 40BU

Owner: MR.PORNANAN PLIENSMARN

Breeder: MOMOTARO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA 40BU

Owner: MR.CHAWANUT KHAIRUSMEE

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOROMO-GOSHIKI 60BU

Owner: MR.PANCHASIT SRIINKAM

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TANCHO 45BU

Owner: MR.KARINSAK DANVIBOON

Breeder: KANEKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP SANKE 35BU

Owner: MR.KITTIPONG ARJSAMAT

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOROMO-GOSHIKI 60BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA 55BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: ANETTO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 45BU

Owner: MR.ATHIKOM XANTHAVANIJ

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM