16th TNPA ALL THAILAND KOI SHOW 2022 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 122 koi to this koi show in Thailand on 18th June 2022. 98 Koi out of 122 won 98 prizes. Among these prizes, there are 30 Major prizes, 32 Winner prizes, 19 first prizes and 17 second prizes the success rate is 80.32 % from total entered koi.

JUMBO CHAMPION TAISHO SANSHOKU 90 BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OTHER

MATURE CHAMPION KOHAKU 65BU

Owner: MR.PREECHA ORANARAMKUL

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MALE MATURE CHAMPION KOHAKU 70 BU

Owner: MR.PANPITIKORN THONGTHAI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OTHER

ADULT CHAMPION KOHAKU 55 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

YOUNG CHAMPION TAISHO SANSHOKU 45 BU

Owner: MR.PANPITIKORN THONGTHAI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OTHER

MINI BABY CHAMPION TAISHO SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.VICHA POOLVARALUK

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI CHAMPION SHOWA SANSHOKU 90 BU

Owner: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OTHER

SAKURA CHAMPION SHIRO UTSURI 85 BU

Owner: MR.PADORN TAESOPAPHONG

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OTHER

KOKUGYO PRIZE 80BU SHOWA SANSHOKU 80 BU

Owner: MR.PANPITIKORN THONGTHAI

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 65 BU TAISHO SANSHOKU 65 BU

Owner: MR.MEESIT MONGKOLJAMJIT

Breeder: TAKANO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 50 BU KOHAKU 50 BU

Owner: RAYONG KOI FISH FARM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OTHER

KOKUGYO PRIZE 30 BU TAISHO SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.NARAWICH NAMWONG

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 25 BU TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.KANTANAT SITTHIWONG

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

KOKUGYO PRIZE 20 BU SHOWA SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.THITAT SRIYAPAI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 70 BU SHOWA SANSHOKU 70 BU

Owner: MR.SANIT LAPHONGTHONG

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 60 BU TAISHO SANSHOKU 60 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 50 BU KOHAKU 50 BU

Owner: MR.SUTHIPOT KAJONSINKULCHAI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 35 BU SHOWA SANSHOKU 35 BU

Owner: RAYONG KOI FISH FARM

Breeder: SEKIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

MIYABI PRIZE 30 BU KOHAKU 30 BU

Owner: MR.VICHA POOLVARALUK

Breeder: NISHIKIGOI MIYATAKE

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 70 BU GOSHIKI 70 BU

Owner: MR.VICHA POOLVARALUK

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 65 BU A GINRIN 65 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 55 BU B GINRIN 55 BU

Owner: GOSEI KOI

Breeder: TANI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 40 BU SHIRO UTSURI 40 BU

Owner: MR.PORNSIN KRAISAKDAWAT

Breeder: OGATA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 35 BU A GINRIN 35 BU

Owner: MR.PONGNARATE WANASUWANKUL

Breeder: NISHIKIGOI MIYATAKE

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

SAKURA PRIZE 20 BU A GINRIN 20 BU

Owner: MR.PANSA JUANGSURA

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 60 BU TANCHO 60 BU

Owner: SURAT FISH FARM

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 55 BU DOITSUGOI 55 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

TSUBAKI PRIZE 40 BU TANCHO 40 BU

Owner: MR.SUTHIPOT KAJONSINKULCHAI

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OTHER

TSUBAKI PRIZE 30 BU DOITSUGOI 30 BU

Owner: MR.PISAN TANTIVIWAT

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

BOTAN PRIZE 30 BU MUJI 30 BU

Owner: MATRIX KOI

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 80 BU

Owner: MR.PADORN TAESOPAPHONG

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OTHER

WINNER KUJAKU 75 BU

Owner: MR.REWAT INTASUEB

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER ASAGI 75 BU

Owner: MR.PADPON SIRIVEJCHAPAN

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 70 BU

Owner: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OTHER

WINNER MALE SHOWA SANSHOKU 70 BU

Owner: MR.POLLAPAT JUNVIMALOUNG

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: OTHER

WINNER TAISHO SANSHOKU 65 BU

Owner: MR.CHANWIT SUTTHIPRAWAT

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 65 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER MALE TAISHO SANSHOKU 65 BU

Owner: MR.KRERKSAK LIKITSUPIN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOHAKU 60 BU

Owner: MR.SANIT LAPHONGTHONG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KOROMO 60 BU

Owner: MR.TAWIN LORPHOONPHOL

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER MALE SHOWA SANSHOKU 60 BU

Owner: MR.VORAPHOT ASSAVANIWEJ

Breeder: TANIGUCHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHUSUI 55 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 50 BU

Owner: MR.PANPITIKORN THONGTHAI

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 50 BU

Owner: MR.KITTI SUKSAMITH

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 40 BU

Owner: MR.RATCHAKIT SAKULANUCHIT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER GOSHIKI 40 BU

Owner: MR.SURAPONG CHAIWEWATAGOON

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER KUJAKU 40 BU

Owner: MR.SURAPONG CHAIWEWATAGOON

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER A GINRIN 40 BU

Owner: MR.PAIBOON SUTTIPAJEEPONG

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHUSUI 40 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: AOKI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 35 BU

Owner: MR.JAY PHIPHAKKHAVONG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 35 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER DOITSUGOI 35 BU

Owner: MR.JAMES ONG

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI UTSURI 35 BU

Owner: MISS CHANYANUT RUNGTHIANG

Breeder: TANAKA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 30 BU

Owner: MR.THEERACHAI PHAIRACHKUL

Breeder: HOSHIKIN FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER DOITSUGOI 30 BU

Owner: MISS THANAPORN THANA

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHUSUI 30 BU

Owner: MR.JIRAYUTH PUWAPOONPOL

Breeder: OGATA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TAISHO SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.THANAWAT RUAMSUPNUKUL

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA 25 BU

Owner: MR.PANUPING THARA

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER HIKARI MOYO 25 BU

Owner: MR.SUTHIKAN PORNSIRIKUL

Breeder: OGATA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 20 BU

Owner: MISS PREEN KHOWSURAT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER TANCHO 20 BU

Owner: MR.RATTANACHAI PAHTARADILOAK

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

WINNER SHOWA SANSHOKU 15 BU

Owner: MR.ATHIRAJ KULANUPONG

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 75 BU

Owner: MR.KHIONG TAT WONG

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP HIKARI MUJIMONO 75 BU

Owner: MR.PARADORN LEOSAKUL

Breeder: IZUMIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP MUJI 75 BU

Owner: MR.VICHA POOLVARALUK

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP GOSHIKI 65 BU

Owner: MR.PANPITIKORN THONGTHAI

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 65 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TANCHO 55 BU

Owner: MR.WUTTIWAT PONKLANG

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 50 BU

Owner: MR.MEESIT MONGKOLJAMJIT

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: MATRIX KOI

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 40 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KUJAKU 40 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 35 BU

Owner: MR.ANUCHIT SARIDEE

Breeder: MARUDO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: MATRIX KOI

1st RUNNE UP TANCHO 35 BU

Owner: MR.RATTANACHAI PAHTARADILOAK

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP DOITSUGOI 35 BU

Owner: MR.KANTANAT SITTHIWONG

Breeder: HIROI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 25 BU

Owner: RAYONG KOI FISH FARM

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: RAYONG KOI FISH FARM

1st RUNNE UP HIKARI MOYO 25 BU

Owner: MISS VIPAPORN LORVESARATCHAGORN

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP ASAGI 25 BU

Owner: MR.KOWIT ARAYARUNGROT

Breeder: OGATA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP KOHAKU 20 BU

Owner: MR.SOMPHOB NAMPANWIWAT

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.PRAYOON SRIBUNNAK

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: PL KOI

1st RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.SUTHIPOT KAJONSINKULCHAI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: MATRIX KOI

1st RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 15 BU

Owner: ME.PETOON MANEEPAIROJ

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 90 BU

Owner: MR.PONGSAKORN DAMNERN

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KAWARIGOI 55 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: KANNO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHUSUI 50 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: KAWAKAMI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 45 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 45BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: ISA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 40 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 40 BU

Owner: MR.NITIPUME PONGKRIANGYOS

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KUJAKU 40 BU

Owner: MR.KAMPHON KUNPROM

Breeder: OMOSAKO KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KAWARIGOI 40 BU

Owner: MR.SITTHISAK WATTANAPORN

Breeder: AOKIYA KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP A GINRIN 35 BU

Owner: MR.PANPITIKORN THONGTHAI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KOHAKU 30 BU

Owner: MR.THITAT SRIYAPAI

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 25 BU

Owner: MR.SITTICHOKE LEELAWIWAT

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP B GINRIN 25 BU

Owner: KOIKICHI FISH FARM

Breeder: DAINICHI KOI FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP SHOWA SANSHOKU 20 BU

Owner: MR.WITTAYA MANJAIDEE

Breeder: OKAYAMA MOMOTAROKOI

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP KAWARIGOI 20 BU

Owner: GOSEI KOI

Breeder: TANI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TANCHO 20 BU

Owner: MR.VISITH HOK

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM

2nd RUNNER UP TAISHO SANSHOKU 15 BU

Owner: MR.AREE HAPERMPOOL

Breeder: SAKAI FISH FARM

Dealer: KOIKICHI FISH FARM

Handled: KOIKICHI FISH FARM